10 Soruda İşe İade Davası

Çalıştığı kurum veya kuruluştan haklı bir neden olmaksızın çıkarılan bireyler işe iade davası açarak mağduriyetini giderebilirler. Peki, işe iade davası şartları nelerdir? İşe iade davası ne zaman açılır? Merak edilenleri yazımızda bulabilirsiniz…

1.İşe iade davası nedir?

Hizmet sözleşmesi feshedilerek işten çıkarılan işçiye o işe dönmesini sağlayan bir dava türüdür.

2. İşe iade davası ne tür bir davadır?

İşe iade davası işçi ile işveren arasındaki sözleşmenin feshinin geçerli olup olmadığını belirlemeye yönelik bir tespit davasıdır.

3. İşe iade davası hangi kanunla yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmıştır?

4857 Sayılı İş Kanunu ile 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmıştır.

4. İşe iade davasını açmak hangi durumlarda mümkündür?

İşe iade davasını açabilmek için işverenin, işçinin hizmet sözleşmesini geçerli bir sebebe dayandırarak feshetmesi gerekmektedir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesine göre 30 veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Söz konusu sebebin geçersiz olduğu iddiasında olan işçi, işe iade davası açabilir.

Bununla birlikte 4857 Sayılı İş Kanunu’nun  25. maddesine dayalı olarak işveren haklı nedenle fesih hakkını kullandıysa ancak işçi söz konusu nedenin haksız olduğu iddiasındaysa yine işe iade davası açabilir. Eğer işçi haklı nedenle fesih yaparsa işe iade davası açamaz.

5. Hangi durumlarda işçi tarafından fesih sebebinin geçersiz olduğu iddia edilebilir?

Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:

 • Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.
 • İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
 • Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
 • Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.
 • Kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.
 • Hastalık veya kaza nedeniyle kanunun ilgili maddelerinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

6. Uygulamada sık rastlanan geçerli sebepler nelerdir?

Uygulamada sık rastlanan geçerli fesih sebeplerinden biri işçinin sık sık rapor almasıdır. Yargıtay’ın bu yönde verilen birçok kararı vardır. İşveren hizmet sözleşmesinin geçerli feshini işçinin veriminin düşük olmasına dayandırabilir. Bu noktada sık rapor almak işveren bakımından geçerli bir sebep olarak ileri sürülebilmektedir.

7. İşe iade davası hangi mahkemede açılır?

İşe iade davası işverenin bulunduğu adres yahut işyerinin bulunduğu yere bağlı iş mahkemelerinde açılabilir.

8. İşe iade davasında dikkat edilmesi gereken süreler nelerdir?

İşveren geçerli sebeple sözleşmeyi feshettiğini bildirdiği andan itibaren işçi bir ay içinde arabulucuya başvurmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bir aylık sürenin işçinin fiilen işi bıraktığı andan itibaren değil fesih bildirimini öğrendiği andan itibaren başlıyor oluşudur.

Hatırlatalım ki işçinin arabulucuya başvurması yukarıda bahsedilen bir aylık sürenin kesilmesine sebep olur. Şayet ki arabuluculuk aşamasında anlaşma sağlanamazsa uyuşmazlık tutanağının taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde işe iade davasının açılması gerekmektedir.

Yargılama sonucunda işçinin işe iadesi yönünde hüküm verildiyse ve söz konusu hüküm kesinleştiyse bu kararın kendisine tebliğinden itibaren on gün içinde işçi işverene müracaat etmek zorundadır. İşveren ise kendisine müracaat edilen tarihten itibaren otuz gün içinde işe başlatmak durumundadır.

Söz konusu süreler kesindir ve kaçırıldığı takdirde hak kaybına sebep olur.

9. İşçi açtığı işe iade davasını kazanırsa nelere hak kazanır?

Yargılama sonucunda işçinin işe iadesi yönünde hüküm verildiyse ve söz konusu hüküm kesinleştiyse bu kararın kendisine tebliğinden itibaren on gün içinde işçi işverene müracaat etmek zorundadır. İşveren ise kendisine müracaat edilen tarihten itibaren otuz gün içinde işe başlatmak durumundadır.

İşveren işçiyi işe başlatsa da başlatmasa da fesih tarihindeki 4 aylık net ücretlerini ödemek zorundadır. Bu 4 aylık ücrete boşta geçen süre ücreti denmektedir. Şayet işveren suskun kaldıysa yahut işçiyi işe başlatmayacağını bildirdiyse bu 4 aylık boşta geçen süre ücreti dışında ayrıca kıdemine göre belirlenen ve 4 ila 8 ay arasında değişen tazminatlarını brüt olarak ödemek zorundadır.

10. Mahkeme işçinin alacağı miktarları belirlemek zorunda mıdır?

01.01.2018 tarihinde İş Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonucunda mahkemeler miktarları da belirlemek zorundadır.

İş Hukuku

4857 sayılı yasaboşta geçen süregeçerli nedenle fesihhaklı nedenle fesihiş kanunuişçilik alacaklarıişe iade davasıişe iade davası açma süresikötü niyet tazminatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


  İletişime Geç
  close slider

   WhatsApp chat