Bilişim Sistemine Girme Suçu Nedir?

Bilişim sistemine girme suçu TCK’nın ikinci kitabının üçüncü kısmı olan “Topluma Karşı Suçlar” çerçevesinde “Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı onuncu bölümünde 243. maddede düzenlenmiştir. TCK’nın 243. maddesini incelediğimizde ikinci fıkrada hafifletici üçüncü fıkrada ise ağırlaştırıcı nedenlerin sayıldığını görebiliriz.

Korunan Hukuki Değer Nedir? 

Bilişim sistemine girmenin suç olarak sayılması ile birden fazla hukuki değer korunmaktadır. Bu hukuki değerlerin içinde;  erişilmesi amaçlanan sistemin sahibi veya kullanıcılarının çıkarları, verilerin gizliliği, özel hayatın dokunulmazlığı ya da kişi ve kurumların ihtiyaç duydukları güvenlik duygusunun korunması gibi başlıklar sayılabilir. Ancak madde metninden anlaşılacağı üzere korunan hukuki değer olarak bilişim sisteminin güvenilirliği ön plana çıkmaktadır. 

Bilişim sisteminin güvenilirliği kavramı bu suçun neden topluma karşı suçlar başlığı altında incelendiğine de açıklık getiriyor. Günümüzde bireyler bilişim sistemine kullanarak birçok işlemini yerine getiriyor. Hatta bilişim sistemlerinde kişilerin kendilerine özgü ve kendilerinin yönettiği bir alan oluşuyor. Bu açıdan toplumda bilişim sistemlerine ilişkin bir güven duygusu oluşuyor ve fail bu alana girmeye yönelik fiili hayata geçirdiğinde bu duyguyu zedeliyor. 

Hangi Fiiller Bu Suç Kapsamındadır?

Bunlardan ilki 243/1’de düzenlenen bilişim sistemine girme ve orada kalmaya devam etme suçu bir diğeri ise 243/3’te düzenlenen bilişim sistemindeki verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi suçudur. 

Bilişim sistemine girme ve orada kalmaya devam etme suçunun oluşabilmesi için ilk şart bilişim sistemine erişimin bir takım tedbir veya uygulamalarla sınırlandırılmış olmasıdır. Şifrelendirilmiş bir bilişim sistemi buna bir örnek olabilir. Bununla birlikte erişimi mümkün kılacak yetkinin usulüne uygun verilmiş olması önemli bir noktadır. 

İlgili kanun maddesi bilişim sistemine girme ve orada kalmayı suç olarak nitelendirse de bazı durumlar vardır ki kişi hukuka uygun bir şekilde bilişim sistemine girse de orada kalmaya devam etmesi suç teşkil eder. Kalma süresi suçun işlenip işlenmediğinin tespiti bakımından önemli olmasa da vereceği zarar bakımından önem taşır. Bilişim alanında uzman avukatların bu detayları incelemesi yargılamanın gidişatını birebir etkileyecektir.

Hemen belirtelim ki TCK madde 243/1’de düzenlenen bilişim sistemindeki verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi suçu daha ağır müeyyide gerektirecektir. 

Suça Etki Eden Haller Nelerdir?

Bilişim sistemine girme suçunun ikinci fıkrasında hafifletici bir neden yer almaktadır. TCK 243/1’de düzenlenen fiilin bedel karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde verilecek cezada indirime gidilir. Bedel karşılığında yararlanılabilen sistemlerin neler olduğunu yine bilişim hukukuna ilişkin uzman avukatlarla çalışılması gereken bir noktadır.

Suçların Cezaları Nelerdir ve Davalar Hangi Mahkemede Açılır?

TCK 243/1. fıkrasında yer alan bilişim sistemine girme ve orada kalmaya devam etme suçunda bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. İlgili maddenin ikinci fıkrasında ilk fıkradaki suçun bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında indirilir. TCK 243/3. fıkrasında yer alan bilişim sisteminin içerdiği verileri değiştirme veya yok etme halinde ise altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Söz konusu suçun işlendiğini öğrenmeniz halinde  hiç vakit kaybetmeden Savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Şikayetinizin haklı bulunması halinde Savcılık gerekleri işlemleri yapacak ve kovuşturma kararı verecektir. Savcılığın kovuşturma kararı verdiği  yargılamalarda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.

Bilişim hukukuna ilişkin sorularınız ya da bilişim ceza hukukuna ilişkin avukat desteği için “Avukata Sor” hizmetimizden yararlanarak büromuzun avukatlarına ulaşabilirsiniz.  

İnternet ve Bilişim Hukuku

bilişimbilişim suçutck 243

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


    İletişime Geç
    close slider

      WhatsApp chat