Boşanma Davası İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

4721 sayılı Medeni Kanuna göre iki şekilde boşanma davası açılabilir;

  • Çekişmeli boşanma davası
  • Anlaşmalı boşanma davası (Konu ile ilgili yazımıza üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz)

Çekişmeli boşanma davası velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı, kusur vb. gibi konularda tarafların uzlaşı sağlayamaması sonucu açılır.
Çekişmeli boşanmada yer alan boşanma sebeplerini genel ve özel olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Genel boşanma sebebi olarak şiddetli geçimsizlik, şiddet, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi birçok sebep sayılabilir.

Özel boşanma sebepleri ise kanunda sınırlı sayıda sayılmış başlıklardan oluşur;

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası

TMK Md. 161 “- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış

TMK Md. 162 “Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.”

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

TMK Md. 163 “Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.”

Terk Sebebiyle Boşanma

TMK Md. 164 “Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.”

Ayrıntılı Bilgi İçin Terk Sebebiyle Boşanma Nasıl Gerçekleşir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

TMK Md.165 “Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.”

Özel ve genel boşanma sebepleri farklı hukuki sonuçlar doğurur. Genel boşanma davasında hem davacı hem davalı birbirinin kusurunu ispatlamak zorundadır. Özel boşanma sebeplerinde ise dava açan taraf karşı tarafın kusurlu olup olmadığını ispatlamak zorunda değildir, özel boşanma sebebinin varlığını ispatlaması yeterlidir.

Çocuğun velayeti, düğün takılarının üzerindeki haklar, mal paylaşımı vb. konularda sitemizin yazılarını inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Avukata Sor” hizmetinden yararlanarak avukatlarımıza Online Hukuki Danışmanlık Formu ulaşabilir, boşanma ile ilgili soru ve sorunlarınızı yöneltebilirsiniz.

Aile HukukuKadın Hakları

boşanmaboşanma davası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


    İletişime Geç
    close slider

      WhatsApp chat