E-Ticaret Hukuku Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ekonomi ve Hukuk biliminde ticaret sözcüğü farklı kavramlara sahiptir. Bilinir ki ticaretin hukuki anlamı daha geniştir. Malların üretim ve tüketim aşamaları da ticaret hukukunun kapsamı alanına girmektedir.

Ticaret hukuku özel hukuk dalıdır. Böylelikle ticaret hukukunda tarafların irade özgürlüğü bulunur. Ayrıca sözleşme yapıp yapmamak konusunda özgür oldukları gibi söz konusu sözleşme ilişkisinin içerik ve kapsamını belirlemede de serbestirler. Bununla birlikte son yıllarda kamu otoritelerinin orta ölçekli yatırımcıları koruma, piyasaya güven sağlama ya da tüketicilerin ve rekabetin korunması gibi sebeplerle çeşitli düzenlemelerle ticari faaliyetleri sınırlandırması sonucu ekonomi hukuku da doğmuştur. Söz konusu alana başka bir yazımızda değineceğiz.

Peki Nedir Bu E-Ticaret Hukuku?

Yeni bir hukuk dalı olan elektronik ticaret hukuku, uzmanlık gerektiren spesifik bir alandır. Avukatlarımızın temel çalışma alanlarından biri olan e-ticaret hukuku kapsamında yer alan ticari işlemler, bu işlemlerde tarafların hakları ve sorumlulukları özenle ele alınmalıdır.

Online (Çevrimiçi) işlem olarak da anılabilecek e-ticaret işlemlerini 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun düzenlemektedir. Söz konusu kanun, hem yeni bir alan olan e-ticaret sektöründe kendini var etmeye çalışan girişimcileri hem de internet üzerinden yapılan alışverişler bakımından tüketicileri korumaktadır. Tüketicilerin haklarını bilmeleri ve hak ihlali durumunda kendilerini savunabilmeleri için son derece önemlidir. Bu tip mağduriyetlerin giderilmesi ve olası mağduriyetlerin önlenmesi için henüz yeni bir alan olan e-ticaret hukukuna ilişkin güncel gelişme ve yenilikleri takip ediyoruz. E-ticaret alanını ilgilendiren bir diğer taraf olan girişimciler bakımındansa sağlıklı bir hukuki koruma sağlamak için iyi bir sözleşme alt yapısı sunmaktayız.

“Avukata Sor” Hizmeti Bu Alanlar İçin Ne Yapıyor?

Ticaret hukuku ile ilgili olarak “Avukata Soronline danışmanlık hizmetimizden yararlanarak şu başlıklarla ilgili hizmet alabilirsiniz;

*Şirket kuruluş, irtibat bürosu kuruluş ve dernek/vakıf kuruluş prosedürü hakkında bilgilendirme.
*Şirketlerin birleşmesi/devredilmesi prosedürü hakkında bilgilendirme.
*Şirket genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına ilişkin bilgilendirme.
*Kuruluş sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, mal alım-satım sözleşmeleri, acente sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, franchising sözleşmeleri, yüklenici sözleşmeleri, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri ve diğer tüm ticari sözleşmelerle ilişkin bilgilendirme.
*Şirket ve çalışanları arasında iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme.
*Haksız rekabetten doğan sorumluluklara ilişkin bilgilendirme.
*Ticari unvanın korunması hakkında bilgilendirme.
*E-ticaret hukuku ile ilgili olarak ise “Avukata Sor” online danışmanlık hizmetimizden yararlanarak sitenizde yer alması gereken ön bilgilendirme formu, gizlilik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, kullanıcı sözleşmelerinin hazırlanması ile ilgili her türlü sorunuzu tarafımıza yöneltebilirsiniz.

Büromuzun avukatları ayrıca “Avukata Sor” hizmeti kapsamında bilişim suçları sayılan saldırılara ilişkin ceza ve tazminat davaları, e-ticaret sitenizin itibarını ve güvenliğini sarsabilecek paylaşımların erişime engellenmesi ve bu sebeple oluşan mağduriyet nedeniyle tazminat davaları ile ilgili de gereken tüm takip ve yönlendirme süreçlerini gerçekleştirebilir.

E-Ticaret Hukuku

e ticaret hukukE-Ticaretonline ticaret

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


    İletişime Geç
    close slider

      WhatsApp chat