E-Ticaret Hukuku

Yeni bir hukuk dalı olan elektronik ticaret hukuku, uzmanlık gerektiren spesifik bir alandır. Avukatlarımızın temel çalışma alanlarından biri olan e-ticaret hukuku kapsamında yer alan ticari işlemler, bu işlemlerde tarafların hakları ve sorumlulukları özenle ele alınmalıdır.

Online (Çevrimiçi) işlem olarak da anılabilecek e-ticaret işlemlerini 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun düzenlemektedir. Söz konusu kanun, hem yeni bir alan olan e-ticaret sektöründe kendini var etmeye çalışan girişimcileri hem de internet üzerinden yapılan alışverişler bakımından tüketicileri korumaktadır. Tüketicilerin haklarını bilmeleri ve hak ihlali durumunda kendilerini savunabilmeleri için son derece önemlidir. Bu tip mağduriyetlerin giderilmesi ve olası mağduriyetlerin önlenmesi için henüz yeni bir alan olan e-ticaret hukukuna ilişkin güncel gelişme ve yenilikleri takip ediyoruz. E-ticaret alanını ilgilendiren bir diğer taraf olan girişimciler bakımındansa sağlıklı bir hukuki koruma sağlamak için iyi bir sözleşme alt yapısı sunmaktayız.

E-ticaret sitenizde yer alması gereken ön bilgilendirme formu, gizlilik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, kullanıcı sözleşmelerinin hazırlanması, bilişim suçları sayılan saldırılara ilişkin ceza ve tazminat davaları, e-ticaret sitenizin itibarını ve güvenliğini sarsabilecek paylaşımların erişime engellenmesi ve bu sebeple oluşan mağduriyet nedeniyle tazminat davaları açabilmek için avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.


    İletişime Geç
    close slider

      WhatsApp chat