Konkordato, ilan eden ve işçi için ne anlama geliyor?

Konkordato Nedir Hakkında Hukuki Bilgi


Konkordato Nedir?

İflas erteleme taleplerinin reddedileceğine ilişkin KHK’nin ardından, ekonomik krizin de etkisiyle şirketlerin hatta şahısların konkordato talep ettiğine ilişkin haberler her gün artıyor. Peki konkordato nedir? Kimler için ve kimleri korumak için getirilmiş bir kurumdur?

Alacaklılarına karşı vadeleri  geldiği halde ödeme güçlüğü içerisine giren işverenler, önceden de yasada düzenlenmiş olan ancak pek de başvurulmayan konkordato yöntemine başvurmaya başladılar. Ancak bunu salt iflas ertelemeye alternatif olarak anlamak doğru değil.

İcra İflas Kanununa göre konkordatonun üç türü bulunuyor. Bunlar adi konkordato, iflas sonrası konkordato ve malvarlığının  terki suretiyle konkordato şeklinde sayılıyor. Artan konkordato haberlerine konu olansa adi konkordato.

Adi konkordato ile borçlular, alacaklılarıyla anlaşarak borçlarını yapılandırır, borcun en az yarısını öder, kalanı için de vade teklif eder. Teklif alacakların üçte ikisini aşan bir çoğunluk tarafından kabul edilirse, konkordato teklifi kabul edilmiş sayılır.

Ancak sürece bir de mahkeme dahil oluyor ve kabul edilen teklife mahkemenin de tasdiki gerekiyor. Daha önce İcra Mahkemelerinde görülen konkordato davaları artık Asliye Ticaret Mahkemelerinde görülüyor. Mahkemece borçluya bir komiser atanıyor. Bundan böyle borçlunun malvarlığı komiser tarafından denetleniyor.

Konkordato Sonrası Şirket Malları

Konkordato süresinin ilanından sonra borçlu mallarında eksiltme yapamaz, mallarını rehin edemez, taşınmaz mallarını satamaz, üzerlerinde mülkiyet hakkını sınırlandıran haklar oluşturamaz, mallarını bağışlayamaz ve rehin veremez.

Konkordato kurumu, bir yandan ödeme güçlüğüne düşen borçluyu iflastan korurken, bir yandan da alacaklıların alacaklarını kısmen tahsil edebilmelerini sağlıyor.

Konkordato işçiler açısından ne anlama geliyor?

İşvereni konkordato ilan eden işçilerin ücretleri imtiyazlı alacak sayılıyor. Ancak işçiler alacaklarını listeye yazdırmalıdır. Bu, işçilerin diğer alacaklılar gibi alacaklarının bir kısmından feragat etmesi anlamına gelmez.

Konkordato ilanına rağmen işveren halen düzenli olarak ücretleri ödüyorsa ya da haklı bir neden yoksa işçiler sadece konkordato nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemezler. Öncelikle bu durumdan doğrudan etkilenmeleri gerekmektedir. Eğer çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik olmadan sırf bu nedenle fesih yoluna giderlerse, kıdem ve ihbar tazminatı hakları yoktur.

Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için avukatlarımıza danışabilirsiniz.

GenelE-Ticaret Hukukuİş Hukuku

iflas ertelemeiflas ertelemenin yasaklanmasıkonkordatokonkordato ilan eden şirketlerkonkordato süresikonkordatonun işçiye etkisiödeme güçlüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


    İletişime Geç
    close slider

      WhatsApp chat