Miras Hukuku

Miras, bir kimsenin ölümü ile mirasçılarına geçen özel hukuk ilişkilerinin tümünü ifade etmektedir. Hukukumuzda yasal ve atanmış olmak üzere iki tip mirasçı vardır. Türk Medeni Hukuku’nda zümre sistemi kabul edildiğinden yasal mirasçı olabilmek için bu zümre sistemine dahil olmak gerekiyor. Zümre sistemi derecelendirilir.

Ülkemizde miras ile ilgili sorunlar çoğunlukla hukuki uyuşmazlığa dönüşüyor ve kişilerin avukata ihtiyacı oluyor. 4721 sayılı Medeni Kanun’un Miras Hukuku’na ilişkin hükümlerine bağlı olarak vasiyetnamelerle ilgili hukuki prosedürler, miras sözleşmeleri, mirastan feragat ve mirastan ıskat, mirasın reddi, tenkis davası, mirasın intikali ve iktisabı ile mirasın paylaştırılmasına ilişkin hukuki uyuşmazlıklarda büromuzun avukatlarına danışabilirsiniz.

Miras Davası, Miras Hukuku Avukatı

Hizmet İle İlgili Yazılar


    İletişime Geç
    close slider

      WhatsApp chat