Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk kavramı ülkelerarası sınırların eskiye nazaran kolay aşılabilir olmasına bağlı olarak son yıllarda hızla gelişiyor. Farklı ülkelerin vatandaşlarının birbirleriyle kurdukları özel hukuk ilişkileri geliştikçe uluslararası özel hukuk alanında da çeşitli ortak kaynaklar oluşuyor.

Uluslararası Özel Hukuk alanında evrensel özellik taşıyan kanunlar bulunmuyor. Bu sebeple kanunlar ihtilafı kuralları geliştirilmiştir. Kanunlar ihtilafı kuralları, yabancı unsurlu özel hukuk münasebetlerinde tatbik edilecek hukuka ulaşmayı sağlayan yaygın bir yöntemi gösteriyor. Bilinmelidir ki kanunlar ihtilafı kuralları uyuşmazlıkları doğrudan düzenlemez, söz konusu uyuşmazlıklara ilişkin tatbik edilecek maddi hukuku gösterirler. Türk Hukukunda, kanunlar ihtilafı kuralları 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da düzenleniyor. Tüm ülkeleri bağlayan ortak bir kanun olmadığından bu alanda araştırma yapmak, güncel gelişmeleri takip edebilmek ve yabancı kaynaklardan yararlanabiliyor olmak oldukça önemli.

Büromuzun avukatları Uluslararası Özel Hukuk alanında herhangi bir uyuşmazlık ile karşılaştığında doğrudan uygulanan kurallar, uluslararası ticari örf-adet teamülleri ve uluslarası sözleşmelerden yararlanıyor. Aile Hukuku’na ilişkin evlenme, boşanma, soybağına ilişkin uyuşmazlıklarda, miras hukukuna ilişkin ölüme bağlı tasarruflar, mirasın iktisabı ve ve taksimine ilişkin uyuşmazlıklarda, uluslararası borç akitlerine ilişkin uyuşmazlıklarda, eşya hukukuna ilşkin uyuşmazlıklarda ve özellikle tanıma-tenfiz usulüne ilişkin hukuki gereklilikleri yerine getirmek konusunda büromuzun avukatlarına başvurarak danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Uluslararası hukuk danışmanlığı


    İletişime Geç
    close slider

      WhatsApp chat